Setsuko Thurlow – Hiroshima survivor

You may also like...